Virheellinen linkki! (2) Kopioi tarvittaessa linkki sähköpostista kokonaan ja liitä se selaimen osoiteriville!